Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1005708 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ThienMinh Le - ID: 1005708
 IP & Posted by:  125.234.144.37 on February 4, 2011 at 9:13am
 Updated by:  September 20, 2011 at 4:54pm
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghi huu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn-Suy tư về ngày cuối cùng của đời mình. Dài-Chuẩn bị hành trang cho ngày ấy. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, suy tư, có đôi khi không làm gì cả. Translate to English
 I Am:  Bình thường như mọi người. Địa chỉ của mình là hoangchuongnăm một amốc da hu chấm com chấm com. Translate to English
 Looking For:  Người chú ý đến đời sống tâm linh, tìm thiện tri thức để chia sẻ, có lòng vị tha, tùy hỉ và quan tâm đến THỰC TẠI.Nếu đẹp một tí, nữ tính một tí càng tốt Translate to English

Back | Send Email to ThienMinh Le (ID: 1005708)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.