Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1015554 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyenq - ID: 1015554
 IP & Posted by:  123.20.249.146 on March 9, 2011 at 9:03pm
 Updated by:  June 8, 2016 at 7:13pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhan vien van phong
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  N:bạn tró chuyện, tâm sự. D: chuyện gì đến sẽ đến Translate to English
 Free Time:  lên mạng Translate to English
 I Am:  Tôi không có gì nổi trội.Bình thường như mọi người, ít nói Translate to English
 Looking For:  Bạn bè ( xin lỗi hình trên không phải là hình của tôi) Translate to English

Back | Send Email to nguyenq (ID: 1015554)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.