Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1049541 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Tuan Anh - ID: 1049541
 IP & Posted by:  84.129.231.135 on July 12, 2011 at 12:51pm
 Updated by:  February 17, 2018 at 6:53pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:   Frankfurt
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Chủ tiệm ăn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đã và đang xây dựng sự nghiệp Translate to English
 Free Time:  chatten Translate to English
 I Am:  Mình đã tốt nghiệp đại học ở Đức và đang làm chủ 1 tiệm ăn nhỏ. Vui tính, dễ gần, dễ nhìn. Rất vui đc làm quen với mọi người. Lh whatsapp hoac viber: 01632114221 Translate to English
 Looking For:  humorvoll und nett Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Tuan Anh (ID: 1049541)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.