Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1061143 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thuy nguyen - ID: 1061143
 IP & Posted by:  123.26.144.62 on August 23, 2011 at 1:06am
 Updated by:  October 6, 2017 at 10:18am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  sinh vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm được công việc mà mình yêu thích, thành công và may mắn trong công việc... Translate to English
 Free Time:   nghe nhạc, online, xem phim ,an ,ngu..di zao....^^ Translate to English
 I Am:  khi tiếp xúc sẽ hiểu về mình hơn .. Translate to English
 Looking For:  nghiêm túc, mấy ai có ý định đùa giỡn xin làm ơn đừng gửi mail cho mình.... cảm ơn nhiều...^^ Translate to English

Back | Send Email to thuy nguyen (ID: 1061143)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.