Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1062033 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ping ping - ID: 1062033
 IP & Posted by:  58.178.248.169 on August 26, 2011 at 4:37am
 Updated by:  March 26, 2016 at 1:37am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  sydney
 State/Province:  New South Wales
 Zip:  2165
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Worker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình đang cố gắng thích nghi với cuộc sống xa quê hương, tìm kiếm 1 tương lai tốt đẹp...mục tiêu tương lai là chăm chỉ làm việc để có thể tích luỹ kinh nghiệm sống và tiền bạc.Tìm 1 cuộc sống ổn định với 1 người thật sự thương yêu mình Translate to English
 Free Time:  đọc báo, đọc sách truyện, xem film, lên mạng online.... Translate to English
 I Am:  trầm tính, ít nói, không có tài ngoại giao nhưng thật lòng. Translate to English
 Looking For:  tìm 1 người bạn có thể tâm sự, thật lòng...1 người phù hợp , thật sự nghiêm túc, không có ý định đùa giỡn. Translate to English

Back | Send Email to ping ping (ID: 1062033)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.