Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1070537 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Violet - ID: 1070537
 IP & Posted by:  123.30.87.8 on September 26, 2011 at 11:48pm
 Updated by:  March 5, 2018 at 9:08pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được hp và tìm bằng được hp Translate to English
 Free Time:  đọc sách báo xem tivi Translate to English
 I Am:  Sống Thiên về tc. Dễ khóc dễ tủi thân thích làm việc thiện Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tâm giao, đã từng kết hôn Translate to English

Back | Send Email to Violet (ID: 1070537)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.