Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1107391 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Nhan - ID: 1107391
 IP & Posted by:  115.75.17.76 on February 12, 2012 at 7:49pm
 Updated by:  February 23, 2018 at 8:55pm
 Gender:  Female
 Age:  61
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Zip:  848
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn để chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách báo.Vaò bếp nấu những món ăn ngon cùng gia đình và bạn bè thưởng thức. Translate to English
 I Am:  Là người phụ nữ bình thường,sống chân thật ,chung thủy đạo đức.Ghét dã dối. Translate to English
 Looking For:  Mong muốn tìm được một người bạn chân thành,sống tình cảm hiểu biết. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Nhan (ID: 1107391)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.