Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1122344 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trống vắng - ID: 1122344
 IP & Posted by:  27.78.20.234 on April 11, 2012 at 11:16am
 Updated by:  October 10, 2018 at 11:27am
 Gender:  Lesbian
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HO CHI MINH
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Làm công ăn lương
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tự làm chủ thời gian và tài chính Translate to English
 Free Time:  Photoshop Translate to English
 I Am:  Mình 27t, là trans, nhỏ con, hơi xấu xí, nhưng tốt bụng. Mình không thích sốc nổi, tính hơi trầm, chưa có người cùng đi đến cuối đời,... Translate to English
 Looking For:  Cô đơn, trống trãi, cần có bạn bè,... còn 1 nửa kia thì... tùy duyên số! Translate to English

Back | Send Email to Trống vắng (ID: 1122344)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.