Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1131394 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mây Tần - ID: 1131394
 IP & Posted by:  96.241.159.238 on May 18, 2012 at 7:24am
 Updated by:  December 29, 2016 at 10:27am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  washington
 State/Province:  District of Columbia
 Zip:  20002
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  làm công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lập gia đình. Cùng cộng tác, nâng đỡ nhau xây dựng hạnh phúc chung. Translate to English
 Free Time:  Dắt chó đi dạo, đọc sách báo, làm việc thiện nguyện, chăm sóc hoa cỏ quanh nhà, và nhiều việc linh tinh khác . Translate to English
 I Am:  Li dị đã lâu, con cái đã trưởng thành. Đứng đắn trong quan hệ tình cảm. Coi trọng tôn giáo và hôn nhân truyền thống. Tánh ngay thẳng. Làm công, lương vừa đủ ăn. Biết đấm lưng,luộc rau và rửa chén cho vợ. Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ 56-65t. Có chiều sâu tâm hồn. Ít vướng bận con cái. Có thành ý trong việc tìm bạn đời. Cùng tôn giáo càng tốt. Translate to English

Back | Send Email to Mây Tần (ID: 1131394)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.