Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1141941 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Vũ Nam - ID: 1141941
 IP & Posted by:  220.231.101.154 on July 1, 2012 at 2:51am
 Updated by:  January 21, 2019 at 5:23pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thẩm Tra Viên - Tò
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Rất vui được làm quen với tất cả mọi người Translate to English
 Free Time:  Hay xem phim, ngồi cafe với bạn bè Translate to English
 I Am:  Là một người khá hiền lành, tính tình vui vẻ hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  Năng động, hoạt bát và vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Vũ Nam (ID: 1141941)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.