Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1152479 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

✿Nam Thần - ID: 1152479
 IP & Posted by:  123.20.97.115 on August 11, 2012 at 1:56am
 Updated by:  September 21, 2017 at 9:13pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  ✿Sài Gòn✿
 Zip:  0936.889.138
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ★Vợ Hiền,Chung Thủy. Translate to English
 Free Time:  ✸Ăn Uống,Xem Film,tập gym,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  ✸ Hiền,Thẳng thắng,lịch lãm,chung thủy. Call Viber/Zalo : 0936.889.138 (+84936.889.138) Thiên Translate to English
 Looking For:  ❤❤Tìm Bạn Gái Chung Thủy,Kinh tế ổn định,rộng rãi không tính toán,Không phân biệt tuổi tác.Call Viber/Zalo : 0936.889.138 (+84936.889.138) Thiên Translate to English

Back | Send Email to ✿Nam Thần (ID: 1152479)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.