Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1153700 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Xứ lạnh - ID: 1153700
 IP & Posted by:  142.165.189.179 on August 15, 2012 at 5:32pm
 Updated by:  May 31, 2018 at 5:02pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Regina
 State/Province:  Saskatchewan
 Zip:  S4n og9
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  No
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Dài hạn ko thích đùa, Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn nghe nhạc.shopping,du lịch Translate to English
 I Am:  Mình là người rất đơn giản.cuộc sống giản dị.biết cảm thông và chia sẽ,có trách nhiệm ,có chút vui tánh nhưng ko thích đùa cợt . Translate to English
 Looking For:  Tim bạn đơn giản. Biết cảm thông. Có bản lỉnh.có chút vui tánh càng tốt.tuổi độ 50 trở lên 55.tìm bạn tri âm hay tri kỷ tuỳ theo đối tượng.nếu ai ko có lòng thành xin đừng vào và những bạn tuổi dưới 44 xin đừng vào,cám ơn các bạn . Thư đến xin nói rõ về mình ,và kèm theo hình, xin liên lạc về email.honhuynh0310@yh.c Translate to English

Back | Send Email to Xứ lạnh (ID: 1153700)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.