Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1156775 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dennis - ID: 1156775
 IP & Posted by:  101.113.143.223 on August 28, 2012 at 12:13am
 Updated by:  October 13, 2019 at 8:43am
 Gender:  Gay
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Perth
 State/Province:  Western Australia
 Zip:  6000
 Country:  Australia
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Baker, Chef, I.T Teach
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ lo làm công việc và kinh doanh nếu được. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, coi phim, dạo, shopping, online. Translate to English
 I Am:  ngoài 30 nên có vẻ hơi khó chịu nhưng thật lòng. Translate to English
 Looking For:  , chững chạc trong suy nghĩ và tình yêu, từ 25 đến 31, biết lăng nghe, chăm sóc.đến với nhau bằng tình y6u thật sự, nếu có lòng thì trời sẽ không phụ, biết cho và nhận thì cái gì cũng đến với mình dễ dàng, nếu thích . Cảm ơn đã xem Translate to English

Back | Send Email to Dennis (ID: 1156775)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.