Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1163114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

trang610 - ID: 1163114
 IP & Posted by:  78.251.199.220 on September 23, 2012 at 2:31am
 Updated by:  September 11, 2018 at 3:41am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Chessy
 Zip:  77700
 Country:  France
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Thà cô đơn cả đời.. - Chứ không cần thứ tình cảm nửa vời.. :) Vậy nên.. - Nếu không là tất cả. - Thì cũng đừng là gì cả.. * Không cần miễn cưỡng quan tâm tôi.. * Đừng lôi thôi với những yêu thương giả dối. :) Translate to English
 I Am:  Đừng đòi hỏi ở người khác sự hoàn hảo mà bản thân bạn hoàn toàn không có. Đừng nhòm ngó khuyết điểm nhỏ mà bỏ qua ưu điểm lớn. Yêu thương một người không có nghĩa là ép buộc người đó nghĩ như mình và sống cũng như mình Translate to English
 Looking For:  bình thường Translate to English

Back | Send Email to trang610 (ID: 1163114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.