Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1168872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Anh Trần - ID: 1168872
 IP & Posted by:  222.253.154.253 on October 17, 2012 at 10:28pm
 Updated by:  October 28, 2019 at 7:30am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh c
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi muốn tìm 1 người bạn đời thật sự hiểu tôi có thể vị tha về quá khứ của tôi. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi là 1 singlemum. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn có thể chấp nhận tôi hiểu tôi và bao dung cho tôi. Translate to English

Back | Send Email to Mai Anh Trần (ID: 1168872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.