Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1184818 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mick Tran - ID: 1184818
 IP & Posted by:  122.149.63.111 on December 30, 2012 at 2:53am
 Updated by:  May 1, 2018 at 2:21am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Cabramatta
 State/Province:  New South Wales
 Zip:  2166
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  KS Thiết Bị Y Tế
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Short goal: Looking for friends, share happiness & sadness. Mục Tiêu Ngắn: Tìm bạn, chia sẽ vui buồn. Long goal: Have a girlfriend that lead to marriage. Female, lesbian, bisexual are all welcomed; hope to get married in 2018 or 2019; have children, live happy family. Mục Tiêu Dài: Có bạn gái để kết hôn. Phụ nữ, les, hai hệ (bisexual) đều được hoan nghênh chào đón; Mong sẽ lấy vợ năm 2018 hay 2019; có con, sống cả nhà hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Really like cooking and a very good cook, boating, fishing, design speed boat, outdoor activities & travelling. Rất thích nấu ăn và nấu ăn rất giỏi, lái tàu, câu cá, thiết kế tàu canô, những việc ngoài trời & du lịch. Translate to English
 I Am:  I have never been married, never have children. I am friendly, humorous, considerate, open-mind, good listener, out going type of person. Tôi chưa bao giờ lập gia đình, chưa bao giờ có con. Tôi là người thân thiện, vui tính, biết lo cho người khác, cởi mở, biết lắng nghe, tôi là dạng người rất hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  Looking for a girlfriend to get marry. Whom is open-mind, friendly, sharing. Welcome all girl, les, bisexual. Hope can get marry in 2018 or 2019. My mobile, Viber & Zalo is +61421491093, my Skype username mick.t12, or my email to mickt18 AT yahoo DOT com DOT au. Facebook profile name Mick Tran, or link to Facebook profile is https://www.facebook.com/mick.tran.3 Tìm người yêu để kết hôn. Người cởi mở, thân thiện, biết chia xẽ. Hoan nghênh đón nhận từ tất cả các bạn nữ, les, nữ 2 hệ. Mong sẽ được kết hôn năm 2018 hay 2019. Số đt mobile và Viber, cùng là số Zalo của tôi là:+61421491093, tên sử dụng của Skype là mick.t12, hay email của tôi mickt18 ACÒNG yahoo CHẤM com CHẤM au. Facebook profile là Mick Tran, hay link tới profile trong Facebook là https://www.facebook.com/mick.tran.3 Translate to English

Back | Send Email to Mick Tran (ID: 1184818)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.