Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1193354 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân Bùi - ID: 1193354
 IP & Posted by:  123.21.141.162 on February 9, 2013 at 3:49am
 Updated by:  February 26, 2019 at 3:09pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Lễ tân khách sạn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đi chơi cùng bạn bè,gia đình,mua sắm Translate to English
 I Am:  Mạnh mẽ,cá tính nhưng rất dễ buỗn,sống tình cảm và nội tâm Translate to English
 Looking For:  Người Việt Nam sống ở Việt Nam hay người Việt Nam sống ở nước ngoài,lịch sự và đàng hoàng Translate to English

Back | Send Email to Ngân Bùi (ID: 1193354)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.