Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1211076 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ming - ID: 1211076
 IP & Posted by:  101.119.30.99 on April 30, 2013 at 7:32am
 Updated by:  February 1, 2018 at 2:05am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 State/Province:  Tasmania
 Zip:  6064
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Trader
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  - Ngắn hạn: Bắt tiền làm việc - Dài hạn: Ước mơ xây một căn nhà có hồ bơi, có chỗ chơi bàn, cầu long, sân chơi cho con cái; Khôi phục sản nghiệp của ông cố với ít nhất 700 công đất, 5 căn nhà trước năm 2025 Translate to English
 Free Time:   chơi đàn, đọc sách, vẽ, làm vườn... Translate to English
 I Am:  Là người hiểu biết, hướng thiện, hơi ít nói nhưng biết lắng nghe; trân trọng người giỏi hơn mình; Là người khá trầm tĩnh khi giải quyết các xung đột. Luôn lạc quan để tìm hướng đi tích cực trong hoàn cảnh khó khăn. Translate to English
 Looking For:  Tìm người hợp ý hợp tình,chưa chồng hay đã ly dị đều được. Translate to English

Back | Send Email to Ming (ID: 1211076)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.