Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1215802 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Viet Ha - ID: 1215802
 IP & Posted by:  115.72.4.66 on May 21, 2013 at 5:29am
 Updated by:  January 11, 2019 at 6:22am
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Accountant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hướng cuộc sống đến những gì thiện lành nhất.. Dành thời gian chia sẻ, nâng đỡ những người "cùng khổ". Translate to English
 Free Time:  Học Đạo, thiền, khí công, đọc sách, nghe nhạc, chơi nhạc, xem phim,...thời gian cho gia đình. Translate to English
 I Am:  Hướng thiện. Yêu thích văn học, âm nhạc, hội họa, mỹ thuật ...Thích cuộc sống gia đình. Translate to English
 Looking For:  Bạn tâm giao, lớn tuổi hơn tuổi tôi. Thiện tri thức, điềm tĩnh, bao dung , người có thể cởi mở chia sẻ bàn luận với tôi về các vấn đề trong cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Translate to English

Back | Send Email to Viet Ha (ID: 1215802)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.