Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1216625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NH - ID: 1216625
 IP & Posted by:  69.143.67.143 on May 24, 2013 at 7:47pm
 Updated by:  May 15, 2019 at 4:42pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Balto
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Nói chuyện rồi sẽ biết 😬😑 Translate to English
 Looking For:  Xin hãy có hình. Nếu dùng hình người khác để nói chuyện thì xin đừng phí thời gian (vì chắc chắn 1000% bạn sẽ bị phát hiện ngay). Nếu bạn đã kg tự tin vào bản thân khuôn mặt mình mà dùng hình người khác để nc thì xin hỏi người con trai bạn muốn làm quen đó có thích bạn kg?? Translate to English

Back | Send Email to NH (ID: 1216625)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.