Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1229734 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hello - ID: 1229734
 IP & Posted by:  118.68.115.175 on July 26, 2013 at 2:31am
 Updated by:  April 2, 2018 at 10:53pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn: sống tốt mỗi ngày Dài: phát triển hơn về kinh tế, không làm được người tốt cũng không thể làm kẻ xấu Translate to English
 Free Time:  Film, Music, Game, đánh cầu lông,bơi lội, chơi đàn, tìm vài quán cafe hay, đi chơi và nhậu với bạn bè... Translate to English
 I Am:  Một người đơn giản và bình thường, vui vẻ và đôi khi dễ xúc động, tốt và xấu đều hội đủ (xấu > tốt nhé keke) Translate to English
 Looking For:  Chân thật, chung thuỷ, hợp tính Translate to English

Back | Send Email to Hello (ID: 1229734)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.