Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1232489 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Andi - ID: 1232489
 IP & Posted by:  76.94.88.149 on August 8, 2013 at 1:28am
 Updated by:  January 20, 2018 at 3:43pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  USA
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẻ nói sâu. Translate to English
 Free Time:  Sẻ nói sâu. Translate to English
 I Am:  Sẻ nói sâu. Translate to English
 Looking For:  Andi đan tìm 1 phụ nữ tuổi từ 18-30 đễ lặp gia đình. Andi thích phụ nữ có nét nhìn hiền lành, tóc gài và dễ thương. Andi chỉ có 1 điều kiện thôi, đó là em phải đúng là người trong hình thật và sẳn sàng video chát với anh đế tránh dã mạo. Nếu hợp, sẽ tiến xa hơn. Bạn nào có đủ điều kiện trên, mong sẽ cho Andi cơ hôi làm bạn nhe? Andi chắt chắn sẽ không đễ bạn mắt thì giờ hây thất vọng đâu? Andi sẽ không trả lời thơ nào mà không có hình. Translate to English

Back | Send Email to Andi (ID: 1232489)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.