Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1239372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hung - ID: 1239372
 IP & Posted by:  113.161.78.222 on September 12, 2013 at 1:35am
 Updated by:  November 15, 2018 at 7:15am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Businessman
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người để chia sẻ và được chia sẻ Translate to English
 Free Time:  xem film & enjoy everything Translate to English
 I Am:  vui tính, thành đạt. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái, người tình có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống; phụ nữ cần được chăm sóc về vật chất và tinh thần Translate to English

Back | Send Email to Hung (ID: 1239372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.