Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1243979 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hieu - ID: 1243979
 IP & Posted by:  137.186.212.84 on October 5, 2013 at 10:19pm
 Updated by:  October 15, 2015 at 3:11am
 Gender:  Gay
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Calgary
 State/Province:  Alberta
 Zip:  T3B5C8
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống trung thực và tạo một câu chuyện tốt cho ₫ời. Translate to English
 Free Time:  Chạy bộ, tập thể thao, đọc, viết, dẫn cháu đi chơi, thăm bạn trò chuyện, nghe nhạc sống Translate to English
 I Am:  Một người giản dị, có nhiều cảm xúc, suy nghĩ sâu sắc, sống thành thật với mình và mọi người. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn tử tế với mình và người chung quanh; không sống dấu diếm và sợ hải, giản dị, yêu thiên nhiên Translate to English

Back | Send Email to Hieu (ID: 1243979)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.