Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1244108 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NhuThuyDk - ID: 1244108
 IP & Posted by:  212.242.241.100 on October 6, 2013 at 12:56pm
 Updated by:  April 21, 2018 at 5:33pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hjørring
 Country:  Denmark
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ôsin
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Đơn giản, thật thà,sống.... đừng làm những việc trái với lương tâm , thì không sợ gi hết..bản tánh em là vậy:-)))) Translate to English
 Looking For:  Giống bản tánh em là được, suy nghỉ thiệt kỷ, trước khi gửi tin nhấn cho em nhé:-))) coi bản tánh mình co giống vậy không:-)) Translate to English

Back | Send Email to NhuThuyDk (ID: 1244108)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.