Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1248622 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Uyen Thanh - ID: 1248622
 IP & Posted by:  123.20.224.224 on October 30, 2013 at 12:49am
 Updated by:  July 4, 2018 at 6:12am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NVKD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm được những gì mình thích Translate to English
 Free Time:  Xem phim, uống cafe cùng bạn bè, du lịch, đọc sách.... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, yêu gia đình  .... Translate to English
 Looking For:  Chân thành, biết chia sẻ,yêu thương, hiểu và thông cảm... Translate to English

Back | Send Email to Uyen Thanh (ID: 1248622)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.