Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1249342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hai Dinh - ID: 1249342
 IP & Posted by:  113.185.6.141 on November 2, 2013 at 10:59pm
 Updated by:  August 2, 2018 at 3:47am
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Từng thất bại trong chuyện tình cảm, đã rất đau khi phải chia tay nên hiểu và trân trọng được tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm ai vui tính, hiểu và chấp nhận đối phương! Translate to English

Back | Send Email to Hai Dinh (ID: 1249342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.