Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1265024 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dau tinh sau - ID: 1265024
 IP & Posted by:  99.235.73.158 on February 1, 2014 at 1:11pm
 Updated by:  August 14, 2016 at 2:18pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Thu Ky
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm gặp một tình bạn,một tri kỷ dể cùng nhau chia xẻ nhũng vui buồn trong cuộc sông. Translate to English
 Free Time:  Xem phim,internet,du lich Translate to English
 I Am:  Phụ nũ con mang duc tinh Á Dông,sống độc lập không bon chen biết đủ là đủ Translate to English
 Looking For:  Chuẩn bị về hưu sớm,không vướng bận,tài chánh ốn đinh.Tìm bạn có những tương đồng cùng hoàn cảnh không phân biệt nam nũ đẻ cùng di du lich. Translate to English

Back | Send Email to Dau tinh sau (ID: 1265024)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.