Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1277846 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Min Duc - ID: 1277846
 IP & Posted by:  14.161.64.124 on April 12, 2014 at 5:22pm
 Updated by:  December 15, 2018 at 3:18am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Shizuoka
 Country:  Japan
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tại mình đang làm việc ở Nhật. Mình đang có rất nhiều dự định từ to đến nhỏ cho tương lai nhưng mọi thứ vẫn là bí mật =)) Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, từ khi qua Nhật mình đi bộ rất nhiều nên rảnh là đi dạo cho khuây khoả =)) Translate to English
 I Am:  Ngoan đạo, ít nói, có thiên hướng thích âm nhạc và nghệ thuật. Thích yên tĩnh, thích thiên nhiên và nhất là rất thích động vật =)) Translate to English
 Looking For:  Chỉ cần thật lòng là đủ Translate to English

Back | Send Email to Min Duc (ID: 1277846)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.