Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278335 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ngoc nga

ngoc nga - ID: 1278335
 IP & Posted by:  123.21.0.239 on April 15, 2014 at 12:18am
 Updated by:  April 16, 2017 at 2:13am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  tôi xem báo nghe nhạc và nấu ăn Translate to English
 I Am:  tôi sống nghiêm túc nhưng thích vui vẻ, hòa dồng với mọi người Translate to English
 Looking For:  tôi thích một người chân thật,nghiêm túc trong cuộc sống và trong hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to ngoc nga (ID: 1278335)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.