Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278589 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình Minh - ID: 1278589
 IP & Posted by:  115.72.22.181 on April 16, 2014 at 9:38am
 Updated by:  March 29, 2018 at 2:24am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống Hạnh Phúc. Translate to English
 Free Time:  Tôi nghĩ phụ nữ nếu quá mệt mõi thì nên nghỉ ngơi nên dành thời gian cho mình. Như chăm sóc bản thân hay những việc gia đình tóm lại việc gì làm được thì làm. Ngoài ra đừng nên buồn. Người ta nói thời gian là thuốc quý đúng lắm nếu bạn buồn rầu hay lo lắng vì vì ai đó không đắng hãy bỏ đi. Thời gian đó bạn có thể học hỏi thêm nhiều kỷ năng sống nó sẻ là hành trang của bạn sau này. Nếu có quá nhiều khó khăn cùng đến với bạn hãy bỏ hết cho nhẹ rồi xem việc gì quan trọng giải quyết trước cứ thế bình yên sẻ đến thôi. Translate to English
 I Am:  Cũng bình thương thôi. Translate to English
 Looking For:  Trước tiên xin bạn xem kỷ. Hình chỉ mang tính minh họa. Tìm kiếm gì tôi cũng không biết nữa... thì cũng như mọi người. Có lẻ tôi cũng mong cầu một người bạn đó. Nhưng mà một phần tôi cũng nản cái thế giới ảo này. Mặt khác tôi cũng hởi đản trí chút vì sẻ quên hồi âm. Xin thông cảm Translate to English

Back | Send Email to Bình Minh (ID: 1278589)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.