Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278659 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trí Lee - ID: 1278659
 IP & Posted by:  113.162.171.217 on April 16, 2014 at 9:12pm
 Updated by:  May 24, 2019 at 4:49pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Zip:  700000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỹ sư IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn : gặp rồi nói vì nhiều quá... Dài : Happy wife happy life ^^ Translate to English
 Free Time:  Xem phim, kịch, cafe với bạn bè, đi du lịch.v.v... Translate to English
 I Am:  Đơn giản nhưng không phải xuề xòa... Sống thoáng nhưng không dễ dãi... Translate to English
 Looking For:  like me... Translate to English

Back | Send Email to Trí Lee (ID: 1278659)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.