Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1282699 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dan - ID: 1282699
 IP & Posted by:  184.101.175.228 on May 10, 2014 at 11:02am
 Updated by:  June 1, 2015 at 2:35pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  6 Feet 3 Inches (190 cm)
 Weight:  200 lbs (92 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Phoenix
 State/Province:  Arizona
 Zip:  85233
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  người về hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm thấy hạnh phúc; chăm sóc gia đình Translate to English
 Free Time:  đi bơi, đi bộ, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, học tiếng việt và văn hóa Việt Nam Translate to English
 I Am:  Mình là người Mỹ; chăm sóc con gái tôi; Mình hạnh phúc và lạc quan; thích Việt Nam và nhân dân Việt Nam Translate to English
 Looking For:  bạn Translate to English

Back | Send Email to Dan (ID: 1282699)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.