Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1288613 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng - ID: 1288613
 IP & Posted by:  66.249.80.59 on June 13, 2014 at 7:16am
 Updated by:  January 19, 2018 at 8:47pm
 Gender:  Gay
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Happy life Translate to English
 I Am:  Đơn giản. Thực tế. Không thích yêu đương lãng mạn và không tìm bf Translate to English
 Looking For:  thông minh & đơn giản chi để vui vẻ xxx. Oral only, ko choi bot hay top gì cả Translate to English

Back | Send Email to Hoàng (ID: 1288613)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.