Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1297441 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Huong Duong - ID: 1297441
 IP & Posted by:  1.52.0.56 on August 3, 2014 at 3:07am
 Updated by:  December 23, 2018 at 5:30am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  cong chuc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỹ, nếu hợp tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Thich nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa,tập thể dục,Du lịch, nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Hiền lành, có tấm lòng nhân hậu,vị tha Translate to English
 Looking For:  Đạo đức, trung thực,chung thủy trong tình cảm, có tính khôi hài và kiến thức về cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Hoa Huong Duong (ID: 1297441)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.