Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1302580 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quynh Dong - ID: 1302580
 IP & Posted by:  1.52.239.161 on September 3, 2014 at 11:04am
 Updated by:  February 10, 2018 at 7:52pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Densden
 State/Province:  Florida
 Zip:  07032010
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Doanh Nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Phấn đấu lạnh đạo công ty một ngày mỏ rộng đi vào hoạt động tốt trong nhưng năm tiếp về sau và phấn đấu đạt được một doanh nghiệp đạt tiên tiến. Translate to English
 Free Time:  Thường xem pim và nghe thời sự trên tuber.đánh cơ vua đánh cơ tướng và độc báo vvv Translate to English
 I Am:  Học xong cấp ba 1975 ra Translate to English
 Looking For:  Hà Nội học trường cao đẳng Bức Điện khoa vô tuyến điện, Năm 1978 vào đài phát tin Thủ Đức Ho CHi Minh công tác. Năm 1982 học tiếp đại học hàm Thư kinh tế kế hoạch Thành phô Ho Chi Minh, làm việc kế toán trưởng uỷ ban nhân dân Ho Chi Minh, Năm 23/04/1888 đi Đức. Năm 1994 mỏ doanh nghiệp ở Đức chủ yếu làm nhà hàng ăn uống. Sau khi hoàn cảnh gia đình ly tán các của hàng bi pha sản, 24/03/2006 sang Nhật mỏ nhà hàng ăn uống và tiên nhảy dico cho người Vietnam. Sau do mở bãi Thu mua hàng đồ cũ bán chủ yếu cho người Trung Quốc. Năm 2010 về Viết Nam mờ công ty TNHH Phương Dong và hoạt động cho tới nay, Translate to English

Back | Send Email to Quynh Dong (ID: 1302580)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.