Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1307787 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thuhanoi - ID: 1307787
 IP & Posted by:  123.16.234.44 on October 5, 2014 at 9:24am
 Updated by:  November 1, 2019 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NV Van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một gia đình nhỏ để yêu thương và chăm sóc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, cafe Translate to English
 I Am:  Một người bình thường Translate to English
 Looking For:  Một người hơn tuổi, công việc ổn định, chân thành, nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to thuhanoi (ID: 1307787)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.