Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1310714 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phoebe - ID: 1310714
 IP & Posted by:  42.116.108.113 on October 24, 2014 at 8:54am
 Updated by:  July 15, 2018 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Quản Lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  “Những gì bạn nhận được khi hoàn thành mục tiêu không quan trọng bằng bạn trở nên như thế nào sau khi đạt được mục tiêu đó.” Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, xem phim, nghe nhạc, lướt web. Translate to English
 I Am:  Một người sống rất tình cảm, dễ bị tổn thương nhưng đôi lúc cũng rất mạnh mẽ. Ghét sự giả dối, giả tạo, sống nữa vời...,, Translate to English
 Looking For:  Tìm một nguời bạn biết chia sẻ, cảm thông, quan tâm, chung thuỷ..... Những người nói năng kiếm nhã miễn tiếp. Translate to English

Back | Send Email to Phoebe (ID: 1310714)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.