Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1311102 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bi Tranq - ID: 1311102
 IP & Posted by:  113.180.111.212 on October 27, 2014 at 12:25am
 Updated by:  April 25, 2019 at 1:48pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  trà vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Xây dựng tổ ấm Translate to English
 Free Time:  nge nhạc,shopping và đi ăn với pạn pè Translate to English
 I Am:  vui vẽ. hòa đồng lúc nắng lúc mưa thất thường lắm. nóng tíh nữa :)) Translate to English
 Looking For:  chung thủy bít lo có công việc ỗn địh chìu mình nhường nhịn mìh.k gia trưởng, vui vẻ, hiền, Translate to English

Back | Send Email to Bi Tranq (ID: 1311102)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.