Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1313498 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dungho - ID: 1313498
 IP & Posted by:  58.186.48.16 on November 11, 2014 at 2:05pm
 Updated by:  December 28, 2015 at 8:11pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Bán mỹ phẩm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh Translate to English
 Free Time:  Xem phim . Nấu ăn . Chơi game . Mua sắm . Translate to English
 I Am:  Vui tính. Dễ hòa đồng .Thẳng thang . Ghét giả dối . Ích kỉ ... Translate to English
 Looking For:  Người có trách nhiệm với gia dình và những việc mình làm. Sống có đạo đức . ....Chỉ trả lời nhưng thư có hình thời gian gần nhất Translate to English

Back | Send Email to Dungho (ID: 1313498)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.