Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1316969 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tuyet - ID: 1316969
 IP & Posted by:  58.186.62.40 on December 6, 2014 at 9:41pm
 Updated by:  June 26, 2015 at 12:57am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn bốn phương và nếu có thể muốn lập gia đình với người phù hợp cô đơn nhu mình Translate to English
 Free Time:   thường nấu ăn và đọc báo lúc ranh rỗi Translate to English
 I Am:  nhút nhát khá ít nói nhưng rất tình cảm Translate to English
 Looking For:  chuẩn mực và hợp tính Translate to English

Back | Send Email to tuyet (ID: 1316969)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.