Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1318389 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🌸MINH ANH🌸 - ID: 1318389
 IP & Posted by:  116.106.28.155 on December 18, 2014 at 2:55am
 Updated by:  November 16, 2019 at 4:47pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm đối tượng để cùng đi hết cuộc đời còn lại. Translate to English
 Free Time:  nghỉ ngơi..! Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng.! hơi khó tính..! Mọi việc phải rõ ràng, không thích nói nhiều... Translate to English
 Looking For:  Đối tuợng có nghề nghiệp ổn định,làm bằng khả năng của mình,không làm ăn phi pháp.!rõ ràng trong mọi việc, không nói dối dù là chuyện nhỏ nhất..! phải hiếu thảo với ba mẹ.!và phải chung thuỷ đến cuối cuộc đời.! Translate to English

Back | Send Email to 🌸MINH ANH🌸 (ID: 1318389)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.