Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1319693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chó nhỏ...!

Chó nhỏ...! - ID: 1319693
 IP & Posted by:  113.180.78.45 on December 28, 2014 at 3:57am
 Updated by:  February 25, 2017 at 7:09pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tay ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tho toc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Công việc....! Translate to English
 Free Time:  Ngủ! Translate to English
 I Am:  Đã li hôn 3 năm...!Có 1 bé trai 3 tuổi Translate to English
 Looking For:  Trung thực...! Em không quan trọng về tuổi có chênh lệch nhau không. Vì bản thân em thích người lớn tuổi hơn! Không phải để chiều em mọi thứ mà là để em cảm thấy bình yên! Yêu một người trưởng thành để bản thân mình trưởng thành theo họ. Em thích điều đó...! Translate to English

Back | Send Email to Chó nhỏ...! (ID: 1319693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.