Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1326583 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Teresa - ID: 1326583
 IP & Posted by:  222.253.158.134 on February 15, 2015 at 9:04pm
 Updated by:  March 12, 2018 at 2:18am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm 1 người để cùng nhau đi hết cuộc đời này Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp, nấu ăn, du lịch Translate to English
 Looking For:  chân tình, có trách nhiệm, yêu thương. Có thể gởi thư qua mail: phtram72 amốc chấm gmail chấm com hoặc nick chat: phtram72 hoặc skype: tram phuong Translate to English

Back | Send Email to Teresa (ID: 1326583)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.