Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1327699 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quang SG - ID: 1327699
 IP & Posted by:  27.2.127.32 on February 26, 2015 at 12:06am
 Updated by:  April 26, 2018 at 1:33am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon, HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Công việc ổn định, có 1 mái ấm gia đình Translate to English
 Free Time:  Thể thao, cafe, internet, xem phim Translate to English
 I Am:  Đơn giản, vui vẻ, thoải mái Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ dịu dàng, biết cách làm đàn ông rung động. LL YH : quangheo79 @ yahoo . com Translate to English

Back | Send Email to Quang SG (ID: 1327699)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.