Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1333867 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tin Tin - ID: 1333867
 IP & Posted by:  113.22.192.195 on April 17, 2015 at 3:05pm
 Updated by:  May 21, 2018 at 12:19am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Bình Dương
 Zip:  011
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc kiếm tiền phụ gia đình và thực hiện đam mê Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, online, xem phim, chụp ảnh Translate to English
 I Am:  Hiền và có suy nghĩ sâu sắc. Đôi lúc thiếu kiềm chế... Translate to English
 Looking For:  Một cô gái sống ở Đà Lạt Translate to English

Back | Send Email to Tin Tin (ID: 1333867)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.