Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1339227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hani - ID: 1339227
 IP & Posted by:  14.161.10.231 on June 2, 2015 at 9:24pm
 Updated by:  June 13, 2018 at 1:05am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy Translate to English
 Free Time:  Thích đi du lịch, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Tìm hiểu rồi sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông bản lĩnh về mọi mặt Translate to English

Back | Send Email to hani (ID: 1339227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.