Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1339822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Trần - ID: 1339822
 IP & Posted by:  171.248.87.183 on June 8, 2015 at 6:40am
 Updated by:  December 15, 2017 at 7:44pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, báo, chăm sóc thú cún,... Translate to English
 I Am:  Gặp nói sau..... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn 50 tuổi trở lên..... Liên hệ sốphone:không chin tam bay ,chin ko chin,sau hai hai. ( nếu bạn không có thành ý, xin đừng làm phiền ) DC email:phuong.n359@yahoo.com .Cám ơn bạn đá đọc qua hồ sơ này. Translate to English

Back | Send Email to Phương Trần (ID: 1339822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.