Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1342406 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Melb - ID: 1342406
 IP & Posted by:  27.32.217.119 on June 30, 2015 at 10:47am
 Updated by:  June 30, 2015 at 9:06pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Melb
 State/Province:  Victoria
 Zip:  3000
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cầu tiến Translate to English
 Free Time:  Thể dục& shopping Translate to English
 I Am:  Nếu anh tìm người mẫu thì em cũng là một người mẫu nhưng "mẫu mực" Nếu anh tìm một người tình thì em cũng là người tình nhưng "tình nghĩa". Nếu anh tìm vợ chắc anh sẽ không thất vọng về em. Translate to English
 Looking For:  Anh không giàu không sao. Anh không có nhà lầu cũng không sao. Nhưng anh phải có yếu tố của một người đàn ông chính nghĩa. Đừng sợ thiệt thòi! Hãy cho đi và rồi anh sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa và anh nhất định phải siêng năng với công việc chứ đừng thích la cà hết quán cafe này đến nhà hàng kia. Translate to English

Back | Send Email to Melb (ID: 1342406)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.