Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1342474 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Nguyen - ID: 1342474
 IP & Posted by:  71.108.148.243 on July 1, 2015 at 2:08am
 Updated by:  June 28, 2019 at 2:01am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Graphic Design
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  To be success in my own business doing the Graphic Design & Printing. Sẽ không trả lời nếu không có hình và sơ lượt tiểu sử. Translate to English
 Free Time:  Singing, Working on the computer, doing the Graphic Design, go exercise at Chuze, go to the beach, hand out with friends, try different food from different restaurant, cooking, or Shopping... Translate to English
 I Am:  Morality, Faithful, Patient, understanding people, positive thinking, Sentimentality, optimist, friendly... Translate to English
 Looking For:  38 đến 49 tuổi, dể nhìn, đời sống ổn định, vui vẽ hoạt bát, dể chịu, người đàn ông của gia đình, có định hướng rõ ràng cho tương lai, biết quan tâm và chia sẻ. Kind, friendly, morality, progressive, truthful, easy going, easy to get along with. Anh là người rất quan trọng trong cuộc đời của em, anh là trên hết. Em sẽ đem đến cho anh niềm vui, những điều thú vị, và những gì tốt đẹp nhất. Translate to English

Back | Send Email to Linh Nguyen (ID: 1342474)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.